Overlay
nagradni natječaj

Stil i Becha te daruju: odgovorite nam na jednostavno ljetno pitanje i osvojite kupaći kostim iz nove kolekcije zadarske modne dizajnerice

Piše Stil
10. srpnja 2021. - 10:57

Spas od ljetne žege najbolje je potražiti na plaži, zar ne? Utočati se u more, ispružiti se na ručniku pa trk u hlad po malo osvježenja i, ako imamo sreće, koji dašak bave... a sve je to još bolje ako smo u dobrom društvu. Još je ljepše kad sunce malo padne pa se možemo zaigrati i opustiti, baciti na picigin, na karte, sjesti na obližnji štekat i promatrati tko prolazi pa planirati što sve možemo raditi te večeri koja se polako prikrada. Možda opet doći na plažu, na noćno kupanje?

Osim dobrog društva, za sve ove plažne radosti treba vam još nešto: dobar kostim. Mi znamo gdje ga naći - u novoj kolekciji domaćeg brenda Becha, o kojoj smo vam nedavno pisali. A sad vam pružamo priliku da do jednog od njih dođete bez troška. Sve što vam treba je malo nadahnuća.

Skoknite na Stilov Instagram profil pa nam otkrijte ime osobe s kojom najviše volite ići na plažu i navedite svoje objašnjenje. Naš žiri izabrat će najbolji odgovor, a autor će od Stila i Beche na dar dobiti crni jednodijelni kupaći kostim.

U nastavku možete doznati više pojedinosti o pravilima ovog nagradnog natječaja, koji započinje danas i traje do nedjelje 11. srpnja u ponoć. Pobjednika ćemo proglasiti u ponedjeljak 12. srpnja.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

pod nazivom

„Stil i Becha ti daruju kupaći kostim"

1. Predmet Pravila

1.1. HANZA MEDIA d.o.o. organizira nagradni natječaj pod nazivom „Stil i Becha ti daruju kupaći kostim"" (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj), te ovim pravilima uređuje način i uvjete sudjelovanja u nagradnom natječaju, rokove za ostvarivanje prava na nagradu i druga pitanja važna za priređivanje nagradnog natječaja i sudjelovanja u istom. Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba društva HANZA MEDIA d.o.o i njegovog portala www.slobodnadalmaci HYPERLINK "http://www.slobodnadalmacija.hr/"ja.hr.

1.2. Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena dana 10.07.2021. godine na portalu www.slobodnadalmacija.hr/stil

2. Nagradni natječaj

2.1.1. Nagradni natječaj organizira se na portalu www.slobodnadalmacija.hr/stil dana 10.07.2021.g.

2.2. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju čitatelji portala slobodnadalmacija.hr koji na instagram profilu priloga Stil otkriju ime osobe s kojom najviše uživaju ići na plažu i navedu zašto. Nagradit ćemo autora najoriginalnijeg odgovora.

2.3. Odabir pobjednika provest će žiri sastavljen od zaposlenika društva Hanza Media PJ Slobodna Dalmacija. Odluka žirija je konačna.

2.4. Ime i prezime dobitnika nagrade bit će objavljeno na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 12. 07.2021.g. u 12 sati.

2.5. Nagradni fond se sastoji od sljedeće nagrade:

- 1 kupaći kostim marke Becha (vrijednosti 800 kn)

3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

3.1. Nagradni natječaj vrijedi samo na području RH te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, čitatelji portala www.slobodnadalm HYPERLINK "http://www.slobodnadalmacija.hr/"acija.hr U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati osobe mlađe od 18 godina.

3.2. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran samo jedan put.

3.3. Posloprimci Priređivača i njegovih povezanih društava kao ni članovi njihove uže obitelji ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju niti biti dobitnici nagrade.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će obavješten putem Instagram profila @slobodnadalmacija.hr. Dobitnik je po zaprimanju obavijesti dužan Priređivaču dostaviti svoje osobne podatke: ime i prezime, korisničko ime na Instagramu, e-mail i broj telefona/mobitela. Po zaprimanju navedenih podataka dobitnik nagrade će biti obaviješten o terminu i načinu uručenja nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio Priređivaču.

4.2. Dobitnik pristaje biti fotografiran te pristaje da se njegovo ime, prezime i fotografije objavljuju u izdanjima Priređivača.

4.3. Ukoliko dobitnik ne dostavi osobne podatke iz točke 4.1. u roku od 3 dana od dana obavijesti o dobitku putem Instagram profila @slobodnadalmacija.hr, gubi pravo na nagradu.

Ukoliko dobitnik ne preuzme svoju nagradu u roku od 8 dana od primitka Obavijesti, Priređivač će dobitnika ponovo obavijestiti pisanim putem te mu odrediti dodatni rok od 5 dana za preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi na nju pravo.

4.4. Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi osobnom iskaznicom odnosno ukoliko je dobitnik bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, osobnom iskaznicom zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika. Prigodom preuzimanja nagrade dobitnik nagrade ili njegov punomoćnik potpisati će potvrdu o preuzimanju nagrade.

4.5. Dobitnik preuzima nagradu koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može mijenjati za novac, drugu robu ili uslugu.

5. Pravo Priređivača na objavljivanje podataka o dobitnicima

5.1. Podatke iz točke 4.1. Pravilnika Priređivač prikuplja u svrhu provođenja nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa sudionikom nagradnog natječaja.

5.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici dobitnici pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz Nagradni natječaj.

5.3. Priređivač se obvezuje da će s osobnim podacima koje sudionik učini dostupnima u svrhu ovog Nagradnog natječaja, postupati u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

U skladu s time, Priređivač koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika štiti od gubitka, zloupotrebe i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena i uništavanja. Pri obradi osobnih podataka, Priređivač i s njime povezana društva djeluju u skladu s propisanim politikama i procedurama koje se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Priređivač obavještava sudionika o sljedećem:

- Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HANZA MEDIA d.o.o., Zagreb, Koranska 2;

- Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

- U svrhu provođenja Nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja.

- Priređivač će osobne podatke Sudionika čuvati za svo vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, te po završetku natječaja, sve do opoziva Sudionika;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega, te će mu Priređivač u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;

- Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

5.4. Priređivač zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe izravnog

marketinga svih izdanja Hanza medie d.o.o. i s njome povezanih društava.

5.5. Sudionik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe izravnog marketinga. Prigovor može dostaviti na adresu: Zagreb, Koranska 2, ili pozivom na broj telefona: 01/6173939 ili na e-mail dpo@hanzamedia.hr

Po prijemu takvog prigovora Priređivač se obvezuje zaustaviti daljnju obradu osobnih podataka Sudionika koji se odnose na njega, a u svrhu izravnog marketinga.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe ni na koji način ne utječe na sudjelovanje Sudionika u nagradnom natječaju.

6. Troškovi

6.1. Priređivač nagradnog natječaja snosi troškove nabave i čuvanja nagrade do predaje dobitniku, uključujući porez za područje Republike Hrvatske, a dobitnik snosi troškove preuzimanja, ukoliko su potrebni.

6.2. U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisa potvrde o preuzimanju nagrade ili pak istekom dodatnog roka za preuzimanje nagrade prestaju sve obveze i odgovornosti Priređivača prema dobitniku.

7. Posebne situacije

7.1. Priređivač može zastati s provođenjem nagradnog natječaja i prekinuti ako ga razlozi tzv. više sile, za koje u trenutku organiziranja nagradnog natječaja nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni natječaj nastavi sukladno s ovim Pravilima.

8. Rješavanje sporova

8.1. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

8.2. Za sporove koji ne budu riješeni mirnim putem nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

9. Stupanje na snagu 9.1. Ova Pravila stupaju na snagu s danom objave na portalu www.slobodnadalmacija.hr dana 10.07.2021.g.

9.2. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene ovim Pravilima.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave

16. rujan 2021 22:14