StoryEditor
PrimorjeTZ DUBROVAČKO PRIMORJE:

NAPRAVLJENA STUDIJA ZA RUTIRANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKIH STAZA Za sigurno pješačenje i vožnju bicikla od Banića i Slanog do Majkova

Piše dv
19. srpnja 2021. - 10:40
TZ Dubrovačko primporje je s HGSS-om i Enesom Bešić napravila Studiju za rutiranje pješačkih i biciklističkih staza na području od Banića, Slanoga do MajkovaTZ Dubrovačko Primorje

Turistička zajednica općine Dubrovačko primorje je u suradnji sa HGSS-om i g. Enesom Bešić, napravila Studiju za rutiranje pješačkih i biciklističkih staza na području od Banića, Slanoga do Majkova, u sklopu razvoja novih turističkih proizvoda, a s ciljem podizanja razine sigurnosti turista koji se žele baviti aktivnim turizmom na području naše općine. Na navedenom području , pješačke i biciklističke staze protežu se na oko 45 km i podijeljene su u više kategorija.

Drugi dio projekta obuhvatio je interaktivni web prikaz mape pješačkih i biciklističkih staza , uz mogucnost prikaza na mobilnim uredjajima (Android/iOS) te mogucnost preuzimanja podataka putem web aplikacije na računalo za detaljnije planiranje šetnji ili vožnji biciklom.

g. Enes Bešić , voditelj projekta: Interaktivna web mapa pješačkih i biciklističkih staza izrađena je sa svrhom da olakša kretanje u terenu, te na taj način podigne sigurnost posjetitelja na određenom području . Odlučili smo se za što jednostavniji koncept koristeći Qr-codove koji će preko web interaktivne karte pružati korisnicima informacije o ruti kretanja, te samoj poziciji posjetitelja .Na taj način će posjetitelji koji budu boravli na području TZO Dubrovačko primorje, biti u mogućnosti iste učitati preko svog mobilnog uređaja te se sigurnije kretati u terenu.Sve ove aktivnosti potaknute su da podižu razinu sigurnosti turista, koji borave u našoj općini, u terenu.Kroz ovaj koncept težilo se jednostavnosti , da korisnik uz svoj mobitel i internet, preko qr-coda dobije informcije o pojedinim rutama koje su sigurne za njegovo kretanje.Stoga smo kroz razna istraživanja i koncepte koje smo radili i provedena testiranja, došli smo do najjednostavnijeg riješenja da se koriste google chromom i google kartama sa korisnikovog mobitela, te podršku sa određenog internet prostora, što je nakraju uspješno spojeno sa Qr-codom. Uvidjeli smo da su benefiti korištenja ovakvog tipa koncepta izrazito veliki, jer sam korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi, vidi stazu na svom mobilnom uređaju, vidi svoju lokaciju gdje je i da li je na pravoj ruti njegovog kretanja.

Tako se uvelike smanjuje mogućnost da posjetitelj , koji se odlučio da istraži, posjeti neko određeno područje gdje su postavljeni Qr-codovi sa takvim konceptom, da se nađe u situaciji da se izgubi te da ne zna gdje se nalazi. Korisnik koji želi da vidi sadržaj koji se krije iza Qr-coda,dovoljno je da otvori aplikaciju sa nekim čitačem qr-codova i ima WI-FI ili uključene mobilne podatke, izvrši očitanje Qr-coda i dobiti će sadržaj na svoj mobilni uređaj. Uz Qr-cod do sadržaja interaktivne mape moguće je doći i na stranici TZO Dubrovačko primorje www.visit-slano.com

Treća faza projekta predviđa označavanje navedenih pješačkih i biciklističkih staza. Uz znakove , predviđeno je postavljanje i info-tabli na cijelom području od Banića, preko Slanoga do Majkova.

Do sada je kroz zajedničke projekte TZO Dubrovačko primorje i HGSS-a izrađen Turističko-planinarski zemljovid Dubrovačkog primorja, gdje su navedene sve pješačke i staze pogodne za bicikliranje u Dubrovačkom primorju i označena je biciklistička staza Slano – Bistrina u dužini od 50 km i napravljena je popratna brošura za taj projekt pod nazivom „Tematska biciklistička staza - Stećci Dubrovačkog primorja“

item - id = 1113706
related id = 0 -> 1130813
related id = 1 -> 1128757
29. rujan 2021 03:33