StoryEditor
NeretvaJavno savjetovanje │

GRAD METKOVIĆ POZIVA GRAĐANE Dajte svoje prijedloge na program potpore poduzetnicima i poduzetništvu

Piše D.V.
17. listopada 2021. - 09:33

Grad Metković provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću vezano uz nacrt Programa potpora poduzetnicima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa tijekom 2021. godine te Program mjera poticanja poduzetništva u gradu Metkoviću za 2021. godinu

Pisane primjedbe na prijedlog Programa dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: pnn@metkovic.hr ili osobno na pisarnicu Grada, na adresi: Stjepana Radića 1, 20350 Metković.

Svrha Program mjera poticanja poduzetništva je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području grada Metkovića.

Ciljevi ovog programa su smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod pokretanja poslovanja, jačanje konkurentskog nastupa na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, razvoj poduzetničke infrastrukture i podizanje razine poduzetničke kulture. Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju malog gospodarstva koji posluju i imaju registrirano sjedište na području grada Metković izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Metković osnivač i ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme (vlasnik/ca ili 1(jedan) zaposleni).Vlasnik obrta smatra se zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe. Potpora može iznositi do 70% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 10.000,00 kuna, objavljeno je na službenoj stranici grada Metkovića

item - id = 1135648
related id = 0 -> 1146737
related id = 1 -> 1145577
30. studeni 2021 19:21