StoryEditor
KonavleWiFi U KONAVLIMA |

BESPLATAN INTERNET U Čilipima možete surfati na čak 11 lokacija

Piše DV
15. listopada 2021. - 10:41

U centru Čilipa instaliran je i dostupan besplatan Internet, u sklopu WiFI4EU inicijative. Predmetni internet ima dva ulaza koja će uređaji prepoznati prilikom potrage za mrežom – “WiFI4EU” te “Konavle_FREE”, za uređaje sa strožim sigurnosnim postavkama, kao manje zahtjevan pristup.

Postavljeno je ukupno 11 pristupnih točaka, od toga dvije unutrašnje u prostoru KUD-a Čilipi te vanjske u potezu od prostora KUD-a do Doma kulture, izdvojeno uključujući i igralište pored područne škole te igralište s umjetnom travom.

Internet je instaliran zahvaljujući vaučeru koji je Općini Konavle odobren od strane Europske Komisije kroz prijavu za inicijativu WIFI4EU, kako bi se besplatni Internet omogućio i lokalnom stanovništvu, ali i turistima koji posjećuju Čilipe.

Postavljanje besplatnog javnog interneta financiranog sredstvima EU ima i marketinšku vrijednost i prdstavlja prvi korak u usmjeravanju prema trendovskom razvoju pametnih sela, za što Konavle itekako imaju potencijal.

item - id = 1135213
related id = 0 -> 1147220
related id = 1 -> 1146157
30. studeni 2021 19:21